Inspererande foredrag med Myrhol

Postet av Moelven IL - Ski den 25. Okt 2022

Me fekk verkeleg noko å tenkje på etter inspirerande og levande foredrag frå Bjarte Myrhol.

Det me sit att med er at me må tilretteleggje for allsidigheit. Dette for å hindre fråfall, men også for å få fram talentene. Me må også ha leik og lystbetont innhald i treningene !

For mange blir for tidleg pressa til å velje idrott, av og til veljer dei feil idrott også.

Moelven il må ha som visjon at me klarar å halde lystbetonte, allsidige treninger, der det er rom for å drive fleire idrotter.

Skigruppa skal gjere så godt me kan !Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.