Styret for arbeidsåret 2017

Leder: Anders Hjelle

Nestleder:Peder Bogsti

Sekretær:Jon Holmestad

Kasserer:Kathrine Sørlundsengen Kristiansen

Leder langrenn: Bjørn Robstad

Styremedlem: Carsten Bakke