Årsmøte 2018 avholdses på klubbhuset mandag 26. februar 2018 kl. 20.00

Papirer kan leses i nyhetssaken.


Årsmøte 2017 (for arbeidsåret 2016) avholdes på klubbhuset mandag 27. februar 2017 kl. 19.30.

Årsmøtepapirer kan leses i nyhetssak på forsiden: Innkalling med årsmøtepapirer.



Årsmøte 2016 (for arbeidsåret 2015) avholdes på klubbhuset, mandag 29. februar 2016 kl 20.00.

(tidspunkt oppdatert 2.2.16)



Referat fra årsmøtet 2015 (for arbeidsåret 2014) kan du lese her: Referat, årsmøte MIL Ski, arbeidsåret 2014.pdf