Styret for arbeidsåret 2016, valgt på årsmøtet 29. februar 2016

Leder: Turid Paulsrud Solberg

Nestleder: Peder Bogsti

Sekretær: Jon Holmestad

Kasserer: Hilde B. Horten

Leder hopp: Geir Myhren

Leder langrenn: Bjørn Robstad

Leder økonomi: Anders HjellePowered by: Bloc